Home 存檔消息 News Archive
安排與中原地產主席飯局

中小企國際聯盟與香港復康力量組織與中原地產主席施長青先生共膳