Home 最新消息 News 最新消息 MASHKER presale on 10th March
MASHKER presale on 10th March


大家觉得个盒既设计靓唔靓呀?????

我哋希望从每一个细节,都俾您哋睇到我哋嘅一丝不苟!
买完两盒后,记得将两盒拼埋,睇下睇唔睇到「HK」呢个字?

【预售详情】
日期:2020年3月10日 (星期二)
时间:下午1时正     (我哋尽量拣lunch hours架啦!)

请按图登记 
派发筹数:二万张